Persoonlijke gegevens

Als nieuwe patiënt dient u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspas te overhandigen tijdens de eerste afspraak.

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals adres (evt. via de website), telefoon en/of e-mail dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven via info@tp-acem.nl

Wijzigingen in uw gezondheid en medicijngebruik dient u altijd aan ons door te geven.

Afspraken, annuleringen en e-mailherinneringen

Alleen in geval van uiterste noodzaak kan een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos door de patiënt geannuleerd worden.

Indien om welke reden dan ook een afspraak niet kan doorgaan, dan moet dit uiterlijk 24 uur van tevoren worden doorgegeven. Vallen deze dagen in een weekend, feestdag of buiten de openingstijden dan kunt uw afspraak per mail annuleren op info@tp-acem.nl. Ook dit dient uiterlijk 24 uur van tevoren te worden gedaan. Wanneer u uw afspraak vergeet, te laat afmeldt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer kan plaatsvinden zijn wij genoodzaakt om de verloren tijd in rekening te brengen. Tandartspraktijk Acem heeft het recht om vergoeding van de werkelijke schade te vorderen. Bij telefonisch gemaakte afspraken wordt de genoteerde afspraak in de agenda als juist zijnde aangemerkt. Door de patiënt zelf genoteerde afspraken in agenda’s, kalenders enz. zijn geheel voor eigen risico.

Als extra service zullen wij, indien mogelijk, de afspraak per mail bevestigen. Echter blijft de verantwoording, dat u zelf de afspraak noteert, bij u liggen. Het e-mailadres moet actueel in ons bestand aanwezig zijn. De patiënt kan aan deze e- mailservice geen enkel recht ontlenen of claimen dat hij deze niet ontvangen heeft. Het niet ontvangen van een e-mailherinnering ontslaat de patiënt niet van de plicht tot nakoming van een afspraak.

Vriendelijk verzoeken wij u, wanneer u onze praktijk bezoekt, zich te alle tijden te melden aan de balie. De balie assistente verwijst u dan naar de wachtruimte.

Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, dit is helaas niet altijd mogelijk. Onze excuses daarvoor. Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze balie assistente.

Spoedgevallen

Als u klachten heeft neemt u dan direct contact op met onze praktijk. Als u ’s morgens voor 10.00 uur belt doen wij ons uiterste best om u nog dezelfde dag te helpen. Houdt u er rekening mee dat uw voorkeurstijd waarschijnlijk niet voorhanden is.

Uw voorkeur voor behandelaar is bij spoedgevallen niet altijd mogelijk. Wij doen ons uiterste best hier zo veel als mogelijk rekening mee te houden.

Buiten de praktijkuren is er een avond- en/of weekend dienst. Deze is uitsluitend voor zeer ernstige klachten zoals bloedingen en trauma. Via telefoonnummer 030 303 9750 kunt contact opnemen met de Mondzorg Poli.

Is er sprake van een minder dringende klacht dan zullen wij u zo spoedig mogelijk proberen te helpen. Het kan voorkomen dat dit niet op dezelfde dag is, wij zullen u dan op een ander tijdstip (dag) inplannen.

Behandelingen

Tijdens uw eerste bezoek bij ons in de praktijk nemen wij ruim de tijd. Tijdens deze afspraak doen wij een mondonderzoek en indien nodig maken we röntgenfoto’s. Aan de hand van dit gehele onderzoek kunnen wij u informeren over uw gebitssituatie. Indien noodzakelijk wordt een vervolgafspraak gemaakt bij een tandarts, mondhygiëniste of preventie assistente.

Is uw prothese, plaatje of frame gebroken of kapot? Brengt u deze dan voor 09.30u naar de praktijk. In principe kunnen wij deze dan binnen één dag repareren.

Tijdens de halfjaarlijkse controle is er geen tijd voor behandeling. Er zal dan een vervolgafspraak gemaakt worden indien nodig. Wij declareren via rekeningmaatschappij Infomedics. Voor alle vragen over betalingen dient u met hun contact op te nemen. Dit kunt u doen via telefoonnummer: 036 203 1900

Algemeen

Wij helpen u zo snel mogelijk, maar wij nemen ook graag voor iedereen de tijd voor onze patiënten. Uitloop kan dan ook niet altijd worden voorkomen. Spoedgevallen gaan voor reguliere behandelingen.

Wij verzoeken u vriendelijk uw mobiele telefoon op stil te zetten in onze praktijk. Moet u onverhoopt toch een telefoontje beantwoorden wilt u dit dan doen zonder andere patiënten en onze balie assistenten te storen.

Wij zien erop toe dat een ieder die aanwezig zijn in de praktijk zich veilig kan voelen. In de praktijk werken wij daarom met gedragsregels en veiligheidsmaatregelen.

Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal er een aantekening worden gemaakt of zal u toegang tot de praktijk ontzegd.

Voor de praktijkingang en in de praktijk mag niet gerookt worden. Het gebruik van verdovende middelen is tevens ook niet toegestaan. Bent u tijdens een reguliere behandeling onder invloed van verdovende middelen, dan zal in het kader van de algehele veiligheid de behandeling niet worden uitgevoerd en volgt er een niet nagekomen afspraak.

Respecteer de privacy van onze patiënten en ons personeel. U mag geen camerabeelden maken. Het verspreiden van deze beelden is niet toegestaan. Ook het maken van videofilmpjes en het verspreiden daarvan is niet toegestaan.


De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw
eigendommen.

Behandelingen

Laatste nieuws

Nieuwe website online

Met trots presenteren wij u onze nieuwe website. In samenwerking met TopPraktijk is deze website voor ons op maat […]

» Lees verder

Contactgegevens

Jonkvrouw Sanderijndreef 31

3562 LN Utrecht

(030) - 261 6262

info@tp-acem.nl

Vanaf 8.15 t/m 11.15 en 13.15 t/m 16.15
telefonisch bereikbaar op
doordeweekse dagen.

Openingstijden

Maandag 08:00 - 17:00
Dinsdag 08:00 - 17:00
Woensdag 08:00 - 17:00
Donderdag 08:00 - 17:00
Vrijdag 08:00 - 17:00

De praktijk is gesloten tussen
12:00 - 13:00

Direct aanmelden bij Tandartspraktijk Acem?

Wil je je direct aanmelden bij onze praktijk? Op dit moment is er nog plek voor nieuwe patiënten.

Direct aanmelden